Raport o firmie

MOHITO ŁYSIAK ANNA

Informacje podstawowe
Uwaga! Podmiot wykreślony z rejestru.
Dane rejestrowe
Numer Identyfikacji Podatkowej
REGON 080497107
Krajowy Rejestr Sądowy
Data wpisu
Miejsce wpisu
Rozpoczęcie działalności 2011
Dane kontaktowe
Uwaga! Podmiot wykreślony z rejestru.
Pełny raport
za 11,07 zł
Kup pełny raport
Prezentowane w raporcie bezpłatnym dane mogą być nieaktualne, w celu uzyskania gwarancji aktualności danych należy wykupić raport pełny.