Raport o firmie

BART TRANS BARTOSZ NANIEWICZ

Informacje podstawowe
Uwaga! Podmiot wykreślony z rejestru.
Dane rejestrowe
Numer Identyfikacji Podatkowej 8561695937
REGON 320662029
Krajowy Rejestr Sądowy
Data wpisu
Miejsce wpisu
Rozpoczęcie działalności 2010
Dane kontaktowe
Uwaga! Podmiot wykreślony z rejestru.
Pełny raport
za 11,07 zł
Kup pełny raport
Prezentowane w raporcie bezpłatnym dane mogą być nieaktualne, w celu uzyskania gwarancji aktualności danych należy wykupić raport pełny.