Przedsiębiorcy

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, sprawdzaj koniecznie:

 • Obecnych kontrahentów

  example
  • aby dostrzec w porę pogarszającą się sytuację finansową kontrahenta i ocenić, czy nie jesteś ostatnią firmą, której on jeszcze płaci zanim stanie się niewypłacalny,
  • aby wiedzieć, czy Twój kontrahent nie zwiększył obrotów dzięki zamówieniom u Twojej konkurencji, podczas gdy u Ciebie zamawia wciąż tyle samo,
  • aby zminimalizować szkody związane z niewypłacalnością Twoich kontrahentów, a tym samym zmniejszyć składkę za wykupione przez Ciebie ubezpieczenia należności,
 • Nowych kontrahentów

  example

  aby wiedzieć, czy to solidna firma i jakiego kredytu można jej udzielić

 • Potencjalnych klientów

  example

  aby sprawdzić, czy firma nie upadnie lub nie zniknie z pieniędzmi.

 • Konkurencję

  example

  aby wiedzieć jakie mają zyski, sprzedaż i udział w rynku w stosunku do Twoich wyników

Sprawdzaj i stale monitoruj!

W ciągu zaledwie jednego kwartału, a czasem nawet miesiąca sytuacja firmy może się znacząco zmienić, co znajdzie także odzwierciedlenie w naszym raporcie o niej:

Firma ta może:
 • ogłosić upadłość,
 • zawiesić działalność,
 • zmienić kierownictwo lub siedzibę,
 • zacząć zalegać z płatnościami.

Fakt zaistnienia tych oraz innych znaczących zmian w bieżącej działalności firmy owocuje zmianami w poświęconym jej raporcie, w tym w ocenie kondycji firmy, rekomendacji dotyczących kredytu maksymalnego (limitu kupieckiego) i innych.

Raporty o firmach marki Verdict to pierwsze rozwiązanie ułatwiające podejmowanie decyzji w codziennym życiu osobom fizycznym i małym firmom.

Szybkie, przyjazne i proste rozwiązanie dostępne online 24h na dobę i 7 dni w tygodniu.