Prośba o fakturę

  • -     
pola obowiązkowe*
Wyślij
Fakturę za usługę przy płatności przelewem wystawiamy na żądanie po wypełnieniu formularza w terminie maksymalnie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano transakcji.
Fakturę za usługę przy płatności SMS Premium wystawia operator telekomunikacyjny. Opłata za SMS Premium zostanie ujęta w rachunku billingowym telefonu, z którego został wysłany SMS.