Najczęściej zadawane pytania

Mam wykupione ubezpieczenia należności – po co mi jeszcze raporty o firmach?

Od ubezpieczyciela nie otrzymasz:
- informacji o ryzyku kredytowym kontrahenta
- informacji na temat możliwości rozwoju sprzedaży

Usługi wywiadowni to również sposób na obniżenie wskaźnika szkodowości i zmniejszenie składki za ubezpieczenia należności. Tak jak w przypadku ubezpieczenia Twojego samochodu jeśli masz mniej szkód i kolizji, składka Twojego ubezpieczenia jest mniejsza. Podobnie jest w przypadku ubezpieczenia należności, jeśli masz mniej szkód związanych z niepłaceniem przez Twoich kontrahentów, tym mniejsza jest składka za takie ubezpieczenie. Dzięki sprawdzaniu firm w Bisnode Verdict zabezpieczasz się przed sytuacjami, w których Twoi kontrahenci nie płacą.

Sprawdzam moich kontrahentów w rejestrach dłużników - po co mi jeszcze raporty o firmach?

BIG-i  nie udzielą informacji o kontrahencie. BIG-i nie mogą również dostarczać informacji na temat historii płatniczej dłużnika. Jeśli dłużnik przez wiele miesięcy nie płacił i tylko na moment spłacił należności, aby nie widnieć w BIG’u, nie jest możliwe sprawdzenie w BIG’u jego historii zaległych płatności i tym samym dłużnik w BIG’u będzie miał „czystą kartotekę”.

Mój kontrahent zawsze płaci na czas. Po co mam go sprawdzać?

Ocena wiarygodności finansowej na podstawie dotychczasowych doświadczeń płatniczych jest jednym z najmniej skutecznych metod ograniczania ryzyka kredytowego. Sytuacja firm zmienia się dynamicznie. W ciągu zaledwie jednego kwartału, a czasem nawet miesiąca sytuacja firmy może się znacząco zmienić. Fakt, iż dany kontrahent dotychczas płacił nie daje gwarancji, iż zawsze tak będzie.

Czy jak sprawdzam firmę ona dowiaduje się o jej sprawdzeniu?

Firma o której jest raport nie dowiaduje się o tym, że ktoś kupił raport na jej temat w Bisnode Verdict.

Dlaczego dane mojej firmy można publikować i sprzedawać?

Dane prezentowane  przez serwis Bisnode Verdict to dane dotyczące przedsiębiorców, a więc podmiotów prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą. Podmiot nabywa status przedsiębiorcy z chwilą złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz z art. 8 ust. 1 ustawy o krajowym rejestrze sądowym dane i informacje udostępniane przez Centralną Ewidencję Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym są jawne.

Dlaczego nie ma części danych w raportach?

Bisnode Verdict oferuje większość danych, które możliwe są do zebrania z rynku oraz bezpośrednio od firm. Nie wszystkie jednak firmy mają obowiązek i chcą publikować dane na swój temat.  Np. jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki cywilne nie są zobowiązane do publikowania swoich wyników finansowych, stąd obecność tych danych w raportach Bisnode Verdict zależy tylko i wyłącznie od dobrej woli takiego przedsiębiorstwa.

Skąd są zbierane dane?

Dane zbierane są z wszystkich dostępnych oficjalnych źródeł. Przede wszystkim są to: rejestry, sądy, urzędy, izby gospodarcze, Główny Urząd Statystyczny, giełdy długów, rankingi, statystyki, publikacje w mediach czy dane uzyskane bezpośrednio z badanej firmy.

Skąd Verdict ma dane o zaległościach płatniczych?

Dane pochodzą z programu Trade. Jest to  program kontroli należności w kilkudziesięciu branżach w Polsce, który cieszy się uznaniem na świecie od ponad 40 lat, skupiając ponad 10 tys. firm. Co miesiąc Uczestnicy Programu przesyłają informacje dot. opóźnionych płatności do Dun and Bradstreet. Wszystkie dane są następnie importowane do bazy danych i dopasowywane do istniejących rekordów.

Dlaczego moje imię i nazwisko jest publikowane w nazwie firmy?

19 maja 2016 roku weszło w życie nowe brzmienie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893), zmiany dotyczą min. art. 34 oraz art. 39b Nowelizacja ustawy wpływa na wymagania dotyczące publikacji nazw firm w bazie Bisnode Verdict. Bisnode zgodnie z Ustawą ma prawo publikacji tego typu danych. Więcej informacji [link].